QABAQLAŞDIRMA

Qabaqlaşdırmaq”dan f.is.
QABAQLANMAQ
QABAQLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə