QABAQLAŞMA

Qabaqlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABAQLAŞMA qarşılaşma — rastlaşma
QABAQLAŞDIRMAQ
QABAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə