QABARILMAQ

bax qabardılmaq.
QABARIQLIQ
QABARİ́T

Digər lüğətlərdə