QARALMA

Qaralmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QARALMA hislənmə
  • QARALMA qaranlıqlaşma — tutulma (hava)
  • QARALMA sönmə — köçmə
  • QARALMA görünmə
  • QARALMA tutulma — pozulma
  • QARALMA pisləşmə — xarablaşma
QARALIQ
QARALMAQ

Digər lüğətlərdə