QATI-QATI

Qat-qat, dərin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qəbrimi qaz qatı-qatı,

Üstümdə bəzət Qıratı,

Haqqın bir gün qiyamatı

Oluncan gözlərəm səni.

                    (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

QATI
QATIR