QAT-QARIŞIQ

sif. Nizamsız, bir-birinə qarışmış, dolaşıq, qarışıq, pozğun. Qat-qarışıq işlər. Yuxarıda qat-qarışıq bir səs eşidildi.
// Hərc-mərc.
Ballı Dursunun bu vaxtadək gəlib çıxmamasından onun qat-qarışıq günlərdə tələf olduğunu yəqin etdi. A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QAT-QARIŞIQ nizamsız — dolaşıq — pozğun
QAT-QARIŞ
QAT-QARIŞLIQ

Digər lüğətlərdə