QEYDSİZ-ŞƏRTSİZ

zərf Heç bir şərt olmadan, heç bir məhdudlaşdırıcı şərt olmadan; sözsüz. Qeydsiz-şərtsiz təslim olmaq. Şərtlər qeydsiz-şərtsiz qəbul edildi.
[Oğlan:] Rütbəcə özündən böyüklərin əmrini qeydsizşərtsiz yerinə yetirmək! İ.Məlikzadə.

QEYDSİZ
QEYDSİZLİK

Digər lüğətlərdə