QİLAFLI

sif. Qilafı olan, qınlı.
QİLAF
QİLMAN

Digər lüğətlərdə