QİLMAN

is. [ ər. ] Dindarlara görə, cənnət xidmətçiləri, behişt xidmətçiləri.
QİLAFLI
QİLÜ QAL

Digər lüğətlərdə