QİSVƏT

is.
1. Kobudluq, qabalıq.
2. Daşürəklik, zalımlıq.
QİSSƏ
QİŞA

Digər lüğətlərdə