QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ

Qiymətləndirilmək” dən f.is.
QİYMƏTDAR
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə