QLÁSNI

[ rus. ] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: şəhər dumasının və ya başqa seçkili idarənin üzvü.
Budur, bax, uprava məlum edir ki, təzədən dörd illik dumaya qlasnı seçmək siyahısı bu iyun ayının 27-dən elan ediləcəkdir. N.Vəzirov.

QLADİOLUS
QLAUKÓMA

Digər lüğətlərdə