QLADİOLUS

is. [ lat. ] Süsənkimilər fəsiləsindən çoxillik bitki növü; qarğasoğanı.
QLADİATORLUQ
QLÁSNI

Digər lüğətlərdə