QOCALIQDA YORĞALIQ

yaşlı adama yaraşmayan hərəkət; ~ qırxında yorğalamaq.

QOCA QURD
QOHUM ÇIXMAQ