QOCALAŞMAQ

f. Yavaş-yavaş qocalmaq, qocalıq yaşına dolmaq.
QOCALAŞMA
QOCALI-CAVANLI

Digər lüğətlərdə