QOHUM-QONŞU

bax qonum-qonşu.
Mirzə Kələntəri həyətdə görməyən qohum-qonşu təəccüblə ondan soruşdular. S.Rəhimov.
Qohum-qonşu qadınlarla görüşmək Büləndi çox yormuşdu. Ə.Əbülhəsən.

QOHUM-QARDAŞ
QOHUM-QUDA

Digər lüğətlərdə