QRAFÁ

[ yun. ] Cədvəllərdə iki vertikal xətt arasındakı sütun; bölmə.
QRAF
QRAFÉM

Digər lüğətlərdə