QRİMÇİ

is. Qrim hazırlayan və qrimləmə işində aktyora kömək edən teatr işçisi; qrim mütəxəssisi.
QRİM
QRİMLƏMƏ

Digər lüğətlərdə