QRUPLAŞDIRILMA

Qruplaşdırılmaq”dan f.is.
QRUPCUQ
QRUPLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə