QRUPLAŞMAQ

f. Qrup-qrup olmaq, dəstədəstə olmaq, qruplar şəklində birləşmək, toplaşmaq.
Hər tərəfdə atlı və piyada qoşun dəstələri dolaşır, hər tində qruplaşmış jandarm və polis dəstələri gəzirdi. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QRUPLAŞMAQ birləşmək — toplaşmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • QRUPLAŞMAQ QRUPLAŞMAQ – BÖLÜŞMƏK Sabirin əsərlərini janra görə qruplaşdırmaq da həmişə müəyyən çətinliklər törədir (M
QRUPLAŞMA
QU

Digər lüğətlərdə