QUÁŞ

is. [ fr. ]
1. Qeyri-şəffaf sulu rəng.
2. Həmin rəng ilə çəkilən şəkil.
QU QUŞU
QUBA

Digər lüğətlərdə