QUCAQLAŞMA

Qucaqlaşmaq”dan f.is.
QUCAQLANMAQ
QUCAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə