QUDALIQ

is. Quda olma; oğul evləndirmək və ya qız vermək nəticəsində əmələ gələn qohumluq əlaqəsi.
QUDALAŞMAQ
QUDÓK

Digər lüğətlərdə