QUDURTMA

Qudurtmaq”dan f.is.
QUDURMUŞCASINA
QUDURTMAQ

Digər lüğətlərdə