QUDURTMAQ

f. Öz hərəkətləri ilə birinin qudurmasına, həddini azmasına, həyasızlaşmasına səbəb olmaq; harınlaşdırmaq, başa çıxartmaq. [Ziba xanım:] …Axır işi o yerə yetiribsən ki, mənim qaravaşımı söyüb mənim üstümə göndərirsən.
Vəzir səni belə qudurdubdur? M.F.Axundzadə.

// Qızışdırmaq.
QUDURTMA
QUDUZ

Digər lüğətlərdə