QVARDİYAÇI

is. Qvardiyada xidmət edən əsgər, zabit.
Qvardiyaçılarımız düşmən üzərinə hücuma keçəndə qarı, boranı nəzərə almırdılar. M.Hüseyn.

QVÁRDİYA
QVAYULA

Digər lüğətlərdə