RÖYA

RÖ’YA

ə. 1) yuxuda görülən şey; vaqiə; 2) yuxugörmə; 3) yuxu yatma.

RÖVZƏNƏ
RÖYƏT

Digər lüğətlərdə