RADİÁTOR

[ lat. radiare – şüa buraxmaq]
1. Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru.
2. İçərisində isti su və ya buxar hərəkət edən borular sistemindən ibarət qızdırıcı cihaz. Su radiatoru. Buxar radiatoru.
RADİÁSİYA
RADİKAL₃

Digər lüğətlərdə