RASLAMAQ

Nişan almaq, hədəfə götürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

RAH FARS
RƏB