REFLEKTORLU

sif. Reflektoru olan, reflektorla təchiz edilmiş. Reflektorlu teleskop.
REFLEKTÓR
REFORMÁSİYA

Digər lüğətlərdə