RELSƏ DÜŞMƏK

dan. çətinlik və maneələrdən qurtarmaq, işləri sahmana düşmək; ~ yolu açılmaq, asfalta çıxmaq.

REKORD QIRMAQ
RƏĞBƏT BƏSLƏMƏK