RİŞXƏNDYANA

bax rişxəndli. Rişxəndyana gülmək.
– Burada Maralın solğun çöhrəsindən rişxəndyana bir təbəssüm keçdi. Ə.Əbülhəsən.
Fərraşlardan biri rişxəndyana dedi: – Ağa, əllicə tümən. P.Makulu.

RİŞXƏNDLİ
RİŞTƏ

Digər lüğətlərdə