RİKOŞET

is.
1. Səkdirmə.
2. Uçan cismin dəyib yana sıçraması.
RİFAH
RİKŞA

Digər lüğətlərdə