RİQQƏTLƏNDİRMƏK

f. Riqqətə gətirmək, mütəəssir etmək, təsirləndirmək, ürəyini nazikləşdirmək.
RİQQƏTLƏNDİRMƏ
RİQQƏTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə