RUH DÜŞKÜNLÜYÜ

bədbinlik, ümidsizlik, depressiya.

ROMA PAPASINDAN ARTIQ KATOLİK OLMAQ
RUH VERMƏK