RUHOXŞAYICI

bax ruhoxşayan. Simfoniyanın ruhoxşayıcı melodiyaları pərdəpərdə yayılır.
RUHOXŞAYAN
RUHPƏRVƏR

Digər lüğətlərdə