RULON

[ fr. ] Lülə şəklində bükülmüş, sarınmış şey (müşəmbə, kağız, parça və s.). Kağız rulonu. Tol rulonu.
RULETKA
RUM

Digər lüğətlərdə