RUSLAŞDIRMA

is. köhn. Çar Rusiyasında: rus olmayan xalqlara rus dili və adətlərini zorla qəbul etdirmə siyasəti.
RUSLAŞDIRILMAQ
RUSLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə