SIX

SIX – ARALI Onlar başlarını əyərək gedir, sıx ağaclar arasında dikəlib irəliləyirdilər (S.Vəliyev); Kollar çox aralıdır (İ.Şıxlı).

SIĞALLI
SIXILMAQ

Digər lüğətlərdə