SABİQ

əvvəlki, keçmişdə olmuş.
SABİHƏ
SABİQƏ

Digər lüğətlərdə