SAMİT

SAMİT – SAİT Ağız boşluğunda maneəyə rast gələrək tələffüz edilən səslər samit, əksinə, maneəsiz tələffüz olunan səslər isə sait adlanır.

SALMAQ
SARALMAQ

Digər lüğətlərdə