SAQIN

Aman! diqqət! gözlə! bax! etmə! saqınmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAR
SAQİ ƏRƏB

Digər lüğətlərdə