SUÇ

I
(Hamamlı)
növbə
II
(Cəbrayıl, Çənbərək, Gədəbəy, Qax, Tovuz, Zaqatala)
təqsir, günah. – Başıηa dönöm, suçum varsa, mən saηa tabı (Gədəbəy); – Suç özündədir, özü yıxılan ağlamaz (Tovuz)
SUCUX
SUÇUXMAX

Digər lüğətlərdə