SUSQUN

SUSQUN – DEYİNGƏN Bilmirəm, nə üçün o susqundur (“Ulduz”); Zövcəsi deyingən kişinin saqqalı tez ağarar (S.Qədirzadə).

SULU
SUSQUNLUQ

Digər lüğətlərdə