UŞAQƏMİZDİRƏN

sif. Öz südü ilə uşağını bəsləyən, südəmər uşağı olan. Uşaqəmizdirən analar.
UŞAQCIQ
UŞAQLAŞMA

Digər lüğətlərdə