UDMURT

Udmurt Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq.
UDMAQ
UDMURTCA

Digər lüğətlərdə