UDMURTLAR

Udmurt Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq.
UDMURTCA
UDUCU

Digər lüğətlərdə