UFAQLIQ

is. Kiçiklik, balacalıq, xırdalıq.
UFAQ-TUFAQ
UFALATMA

Digər lüğətlərdə