UFF

nida Kədər, təəssüf, məyusluq, ağrı, yorğunluq, bezginlik, bəzən də fərəh, sevinc hisslərini ifadə edir.
[Orxan:] Uff! Ağrıdan sanki çatlayır başım. H.Cavid.
Kim bilir, yollarında ey rəna; Nə qədər, uf, boyun bükənlər var. A.Şaiq.
Anketov “uff” eləyib özündən getdi. Mir Cəlal.

// Yüngüllük, xoşlanma, ürayəyatma hisslərini ifadə edir; uxay! Uf, necə rahat oldum! Uf, adam özünü gecə yüngül hiss edir. Uf, nə sərin hava gəldi.
UFALTMAQ
UFULDAMA

Digər lüğətlərdə