ULAŞMA₂

Ulaşmaq2”dan f.is.
ULAŞMA₁
ULAŞMAQ₁

Digər lüğətlərdə